Jakie pytania zadać kandydatce na opiekunkę do dziecka?

16:00 09-07-2020

W poszukiwaniu najlepszej opiekunki do dziecka warto stworzyć listę pytań dla przyszłych niań. Poniżej podpowiadamy jak taki kwestionariusz może wyglądać.

  • Ile ma Pani lat?
  • Jaką nianią Pani jest? Czyli opowiedz o sobie.
  • Czy posiada Pani referencję?
  • Skąd będzie Pani do nas dojeżdżać ?
  • Opisz swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi?
  • Jakie ma Pani doświadczenie? Proszę wskazać wiek dziecka/dzieci?
  • Proszę opisać czynności, które rutynowo wykonuje Pani przy opiece nad dzieckiem?

Zwróć uwagę, czy opiekunka do dziecka posługuje się poprawnym językiem, reprezentuje podobne do naszych wartości, postawy i modele wychowania oraz  czy wykazuje wysoką kulturę osobistą.