Poszukujesz opieki nad dzieckiem do lat 3?

15:39 20-07-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”.

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

W ubiegłym roku dofinansowanie wynosiło: wsparcie podstawowe: 1600 zł / mc i wsparcie podwyższone 2 250 zł / mc

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

  • Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
  • Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

- pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0”|
- dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.