Niania w opini Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

21:21 13-07-2020

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej możemy z obszernego artykułu dowiedzieć się:

  • Kim jest niania?
  • Kto może skorzystać z dofinansowania?
  • Kto może być nianią?

Poniżej postaramy się krótko odpowiedzieć na te pytania.

Kim jest niania?

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu.
Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej.

Kto może zostać nianią?

Każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

  • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
  • ma więcej niż 18 lat,
  • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.